Структура на компанијата

NewDesignFurniture создаде своја работна структура со создавање на специјални оддели за областите за врски на компанијата. Производниот сектор со производствен капацитет од над 40 вработени со години создаваше модел на страсна работа. Одделот за дизајн е еден од креативните делови во кои се развиваат нови концепти и модели во креативен аспект. Одделот за маркетинг го надгледува процесот на лансирање нови производи и им ја соопштува вредноста на производите на клиентите. Секторот за финансии го координира навременото спроведување на финансиските обврски и обезбедува проток на соодветни информации. Одделот за човечки ресурси ги поддржува тековните и идните потреби на бизнисот преку развој, ангажирање, мотивација и задржување на човечки капитал.