NewDesignFurniture

Првиот салон во Република Македонија, нов начин на продажба и презентирање на производи преку создавање на простори кои им овозможуваат на изложување на производи. Приказната на нашата компанија започнува врз основа на нови работни Ресурси. Ние сме заинтересирани за обезбедување на нашите клиенти со удобноста за најдобар избор на производи.Освен нашите производи, ние се изведувачи на многу меѓународни компании, со своето долгогодишно искуство на пазарот. Ефикасноста на компанијата е како резултат на еден долг работата на 20 години гарантирање на квалитетот на нашата работа и производи. Имаме за цел да се инкорпорираат во Меѓународните Мебел Пазарот.